THÔNG BÁO

Tổ chức đấu giá Nhượng quyền khai thác bãi đậu phục vụ dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe taxi tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ năm 2021

 

          Kính gửi: Các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách

                          bằng xe Taxi trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

   

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ chuẩn bị tổ chức đấu giá Nhượng quyền khai thác bãi đậu phục vụ dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe taxi tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ năm 2021, thời gian như sau:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07g30 ngày 04/02/2021 đến 16g30 ngày 18/02/2021 (trong giờ hành chính), tại Văn phòng - Nhà Điều hành Cảng HKQT Cần Thơ, giá 500.000 đồng/bộ hồ sơ đấu giá.

- Giới thiệu tài sản đấu giá, họp triển khai quy chế đấu giá và các thông tin liên quan cho tất cả các Doanh nghiệp kinh doanh Taxi quan tâm và có ý định tham gia đấu giá: lúc 09h00, ngày 08/02/2021.

- Thời gian nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07g30 ngày 04/02/2021 đến 16g30 ngày 18/02/2021 (trong giờ hành chính), tại Văn phòng - Nhà Điều hành Cảng HKQT Cần Thơ.

- Thông báo kết quả chấm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: ngày 19/02/2021.

- Đóng tiền đặt trước - Các đơn vị có hồ sơ tham gia đấu giá được đánh giá là “Đạt”: Trước 11g00 ngày 22/02/2021.

- Thời gian đấu giá: từ 13g30 thứ hai, ngày 22/02/2021.

- Thông báo kết quả đấu giá: ngày 22/02/2021.

Chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Số 179B Lê Hồng Phong, phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0292.3844.301;   Fax:  0292.3744.584

Website: http://www.canthoairport.com

E-mail: lienhe@canthoairport.com