Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cần tuyển dụng lao động vào các vị trí sau:
1. Nhân viên Lái xe & Vận hành trang thiết bị mặt đất;
2. Kỹ sư Điện;
3. Kỹ sư Điện tử.

Tải về