Nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ hệ thống phát thanh, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, từ ngày 15/4/2021, Cảng HKQT Cần Thơ sẽ ngừng phát thanh thông tin chuyến bay tại nhà ga hành khách. Thay vào đó, thông tin sẽ được hiển thị trên các màn hình thông tin chuyến bay (FIDS) trong nhà ga. các bảng thông báo được đặt tại quầy check-in, cửa khởi hành, vị trí các lối di chuyển từ khu vực làm thủ tục đến khu vực hạn chế.

Hệ thống FIDS đã được Cảng HKQT Cần Thơ nâng cấp, bảo đảm cung cấp thông tin chuyến bay cho tất cả hành khách chính xác, kịp thời, không ảnh hưởng hoạt động khai thác, chất lượng dịch vụ; bảo đảm thuận tiện cho hành khách tìm kiếm thông tin; phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không cập nhật đầy đủ tình trạng chuyến bay.

Trong thời gian đầu chuyển đổi, nhân viên Cảng HKQT Cần Thơ làm việc tại nhà ga hành khách sẽ tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn hành khách đi tàu bay, nhất là đối với một số hành khách chưa quen với màn hình (FIDS).

Cảng HKQT Cần Thơ đề nghị hành khách chủ động theo dõi thông tin để bảo đảm thời gian ra máy bay, tránh lỡ chuyến bay. Việc phát thanh sẽ chỉ thực hiện trong một số trường hợp thật cần thiết.   

Thông tin về việc ngừng phát thanh thông tin chuyến bay từ ngày 15/04/2021 đã được Cảng HKQT Cần Thơ thông báo bằng nhiều hình thức cho hành khách tại nhà ga, qua báo chí và các phương tiện thông tin khác.

Cảng HKQT Cần Thơ