Quầy thông tin du lịch tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được đặt tại khu vực Sảnh ga đến công cộng.

  • SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ
  • Trung tâm phát triển du lịch thành phố Cần Thơ