Toàn thể Đoàn viên, thanh niên thuộc các Chi đoàn bộ phận Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tham gia dọn dẹp vệ sinh, xử lý vật ngoại lai FOD tại khu vực sân đỗ tàu bay, khu vực phía trước nhà ga hành khách hưởng ứng phòng trào Cảng hàng không "Xanh - sạch -đẹp".

Thực hiện Kế hoạch số 30/ĐTN-CHKQTCB ngày 22/12/2019 của Đoàn cơ sở Cảng hàng không quốc tế Cát Bi về việc Ra quân dọn dẹp vệ sinh, xử lý vật ngoại lai - FOD trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Ngày 14/1/2020 toàn thể Đoàn viên thanh niên Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã tập trung từ rất sớm tham gia Lễ phát động và ra quân dọn dẹp vệ sinh. 

Đoàn viên thanh niên Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tham gia Lễ phát động và ra quân dọn dẹp vệ sinh, xử lý vật ngoại lai FOD theo chủ đề: "Cảng hàng không Xanh - Sạch- Đẹp" (Ảnh: Cảng HKQT Cát Bi)

Sau khi Lễ phát động kết thúc, toàn bộ Đoàn viên thanh niên Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã tiến hành nhặt rác, túi nilon, thu gom rác thải, vật ngoại lai FOD, phát quang các bụi cỏ một cách tích cực, hăng hái.. nhằm xây dựng một Cảng hàng không "Xanh - sạch - đẹp". Rác thải sau khi thu gom sẽ được cho vào bao, tập kết tại nhà rác đơn vị để xe của Công ty môi trường đô thị Hải Phòng đên thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Đoàn viên thanh niên Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tích cực thu gom rác thải, xử lý vật ngoại lại FOD làm sạch môi trường  (Ảnh: Cảng HKQT Cát Bi)
Rác thải sau khi thu gom sẽ được cho vào bao, tập kết tại nhà rác đơn vị để xe của công ty Môi trường đô thị Hải Phòng đến thu gom, vận chuyển và xử lý (Ảnh: Cảng HKQT Cát Bi)

Nhằm phát huy sức mạnh tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo, tính xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên đối với việc đảm bảo vệ sinh khu vực làm việc, cũng như đối với việc đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay thông qua việc tích cực tham gia Dọn dẹp vệ sinh, xử lý vật ngoại lai - FOD trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

                                                                                                                                     Tin, Ảnh: Cảng HKQT Cát Bi