Sơ đồ tổ chức Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: 

      STT  

                  Chức vụ

                  Họ và Tên

          Điện thoại           

        01        

 Giám đốc

 Ông Vũ Văn Viên

 0912.842.242

02

 Phó giám đốc

      Ông Nguyễn Quốc Tuấn      

 0913.378.752

03

 Phó giám đốc

 Ông Vũ Duy Mật

 0913.241.202

04

 Phó giám đốc

 Ông Lâm Mạnh Hùng

 0904.187.789

05

 Chánh Văn Phòng 

 Ông Lê Huy Trường

 0913.546.809

06

 Phó Trưởng phòng Kỹ thuật

 Ông Nguyễn Đức Toàn

 0912.616.386

07

 Trưởng phòng ANHK

 Ông Nguyễn Xuân Thiện

     0913.376.298   

08

 Trưởng phòng Phục vụ bay   

 Ông Lê Thanh Bình

 0904.127.225