Sơ đồ tổ chức Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: 

      STT  

                  Chức vụ

                  Họ và Tên

          Điện thoại           

        01        

 Giám đốc

 Ông Lâm Mạnh Hùng

Số tổng đài + 1168

02

 Phó giám đốc

      Ông Nguyễn Quốc Tuấn      

Số tổng đài + 1166

03

 Phó giám đốc

 Ông Vũ Duy Mật

Số tổng đài + 1167

04

 Chánh Văn Phòng 

 Ông Lê Huy Trường

Số tổng đài + 1160

05

 P.T. Phòng Kỹ thuật hạ tầng 

 Ông Nguyễn Đức Toàn

Số tổng đài + 1006

06

 Trưởng Phòng An ninh hàng không

 Ông Nguyễn Xuân Thiện

Số tổng đài + 1113

07

 Trưởng Phòng Phục vụ mặt đất 

 Ông Lê Thanh Bình

Số tổng đài + 1155

08

P.T. Phòng Điều hành sân bay Ông Đinh Bá Sơn Số tổng đài + 1122

 Số điện thoại tổng đài tại Cảng HKQT Cát Bi: 0225.3.273.985