Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi là cảng hàng không dân dụng kết hợp với hoạt động bay quân sự. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được phép tiếp nhận các chuyến bay thường lệ và không thường lệ, hoạt động 24/24 giờ. 

Nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được thiết kế để khai thác phục vụ hành khách trong nước và quốc tế, và được thiết kế với mô hình nhà ga hai cao trình đi và đến tách biệt. 

Nằm chung cao trình với thềm ga đến, tầng 1 được bố trí phục vụ hành khách đến quốc tế và trong nước. 

Nằm chung cao trình với đường tầng và thềm ga đi, tương tự như tầng 1, tầng 2 được bố trí phục vụ hành khách đi quốc tế và trong nước.