1/ Luồng di chuyển hành khách vào nhà ga: 

- Hành khách đi vào Sảnh công cộng, tầng 2 nhà ga theo 3 lối: 

+ Từ cầu dẫn (đường tầng) lên luồng đường trước Sảnh công cộng tại tầng 2. 

+ Từ sân đỗ ô tô phía Bắc nhà ga đi vào tầng 1, dùng thang bộ, thang cuốn hoặc thang máy lên tầng 2. 

+ Từ khu vực gửi xe máy phía Đông nhà ga đi vào tầng 1, dùng thang bộ, thang cuốn hoặc thang máy lên tầng 2. 

2/ Thủ tục Check-in:

- Nội địa: Tại sảnh check-in tầng 2, hành khách làm thủ tục hàng không ở nhánh checkin A; hoàn tất thủ tục check-in, hành khách đi vào khu vực kiểm tra soi chiếu ANHK phía Đông nhà ga; hành khách vào phòng chờ nội địa, đến khu vực cửa boarding tương ứng. 

- Quốc tế: Tại sảnh check-in tầng 2, hành khách làm thủ tục hàng không ở nhánh checkin B; hoàn tất thủ tục check-in, hành khách đi vào khu vực xuất cảnh, kiểm tra soi chiếu ANHK và hải quan phía Tây nhà ga; hành khách vào phòng chờ quốc tế đến khu vực cửa boarding tương ứng. 

3/ Thủ tục Boarding:

- Nội địa: Hành khách qua cửa boarding bằng gate 1, 2, 3, 4 tại tầng 2, ra tàu bay bằng cầu hành khách số 1 hoặc đi cầu thang bộ/ cầu thang cuốn/ thang máy để xuống cửa số 19, 21 tại tầng 1 ra tàu bay bằng xe bus/ đi bộ. 

- Quốc tế: Hành khách qua cửa boarding bằng gate 5, 6, tại tầng 2, ra tàu bay bằng cầu hành khách số 2 hoặc đi cầu thang bộ/ cầu thang cuốn/ thang máy để xuống cửa số 24, 26 tại tầng 1 ra tàu bay bằng xe bus/ đi bộ. 

- Trường hợp khai thác phòng chờ quốc tế cho nội địa: Hành khách boarding bằng 06 gate (số 1, 2, 3, 4, 5, 6) tại tầng 2 và ra tàu bay bằng 02 cầu hành khách số 1, 2 tại tầng 2 hoặc các cửa số 19, 21, 24, 26 tại tầng 1 bằng cầu thang bộ, cầu thang cuốn/ thang máy. 

                                                                                                             Nguồn: Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi