Để đi tàu bay trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, hành khách phải đạp ứng một trong ba điều kiện bắt buộc như sau: 

(1) Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, trong đó mũi 2 đã đủ 14 ngày. 

Hoặc 

(2) Có giấy xét nghiệm đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng không quá 06 tháng (tính đến ngày làm thủ tục đi tàu bay). 

Hoặc 

(3) Có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ (xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR). 

Ngoài ra hành khách phải khai báo y tế di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid điện thoại trước khi làm thủ tục lên tàu bay. 

Trân trọng!