Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức mời chào giá rộng rãi: Mua bóng đèn phục vụ thay thế hệ thống chiếu sáng các khu vực nhà ga.   

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo thông báo theo chi tiết sau đây:

TBMCG:  Mua bóng đèn phục vụ thay thế hệ thống chiếu sáng các khu vực nhà ga.