Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức mời chào giá Mua dụng cụ vệ sinh tháng 05 năm 2023. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo thông báo theo chi tiết sau đây:

TBMCG:  "Mua dụng cụ vệ sinh tháng 05 năm 2023"