Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Cảng HKQT Cát Bi năm 2022"

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

TBMCG: Hạng mục mua sắm: "Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Cảng HKQT Cát Bi năm 2022"