Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đang triển khai các thủ tục đấu giá lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ trông giữ xe máy - xe đạp tại khu vực nhà ga hành khách. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tham gia đấu giá, vui lòng gửi các hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan theo yêu cầu sau đây: