Cảng HKQT Cát Bi tổ chức chào giá lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh thảm cỏ năm 2024; đề nghị các đơn vị quan tâm tham khảo nội dung tại file đính kèm: 

Cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh thảm cỏ năm 2024