Ngày 25/5/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) long trọng tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2018.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty,  Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty, lãnh đạo các Ban chức năng thuộc Tổng công ty, Giám đốc các Cảng hàng không; và hơn 150 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Đồng chí Đỗ Nga Việt – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam,  Chủ tịch công đoàn GTVT Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo công khai việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động; Báo cáo giám sát tình hình thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, thực hiện quy chế dân chủ và tình hình tổ chức hội nghị người lao động năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty; Báo cáo trả lời các kiến nghị của người lao động về việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, những ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động của Tổng công ty.

Đồng chí Lại Xuân Thanh  -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu chỉ đạo hội nghị

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, hội nghị đã đánh giá cao quá trình phấn đấu, tinh thần quyết tâm cao của tập thể cán bộ - công nhân viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tỏng giám đốc,  Tổng công ty đã đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hành không; đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2017; đảm bảo thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh  năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2018; Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và thu nhập cho người lao động.

Đồng chí Đỗ Nga Việt – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam,  Chủ tịch công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2017, Tổng sản lượng hành khách phục vụ của Tổng công ty đạt 94,1 triệu lượt hành khách, tăng 16% so với năm 2016 (trong đó khách quốc tế đạt 30,3 triệu hành khách, tăng 27% so với năm 2016; khách nội địa đạt 63,8 triệu hành khách, tăng 12% so với năm 2016); sản lượng hàng hóa – bưu kiện vận chuyển đạt 1.366 ngàn tấn, tăng 22% so với năm 2016 (trong đó quốc tế: 905 ngàn tấn, tăng 28% so với năm 2016; quốc nội: 461 ngàn tấn, tăng 12% so với năm 2016); số chuyến bay cất hạ cánh đạt 605 ngàn lượt/chuyến, tăng 9% so với năm 2016 (trong đó quốc tế: 206 ngàn lượt/chuyến, tăng 23% so với 2016; quốc nội: 399 ngàn lượt chuyến, tăng 3% so với năm 2016). Các chỉ tiêu hoạt động tài chính của Tổng công ty tăng trưởng cao và vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua. Trong đó, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận năm 2017 đều vượt so với kế hoạch lần lượt là: doanh thu thuần đạt 13.675 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 5.219 tỷ đồng, vượt 42%.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018: Sản lượng hành khách phục vụ của Tổng công ty đạt 101,8 triệu hành khách, tăng 8% so với năm 2017 (trong đó khách quốc tế đạt 34,4 triệu lượt hành khách, tăng 14% so với năm 2017, khách quốc nội đạt 67,4 triệu lượt hành khách, tăng 6% so với năm 2017); sản lượng hàng hóa – bưu kiện vận chuyển đạt 1.512 ngàn tấn, tăng 11% so với năm 2017 (trong đó hàng hóa – bưu kiện quốc tế đạt 1.023 ngàn tấn, tăng 13% so với năm 2017; hàng hóa – bưu kiện nội địa đạt 489 ngàn tấn, tăng 6% so với năm 2017); số chuyến bay cất hạ cánh đạt 637 ngàn lượt/chuyến, tăng 5% so với năm 2017 (trong đó quốc tế đạt 227 ngàn lượt/chuyến tăng 8% so với năm 2017; nội địa đạt 410 ngàn lượt/chuyến, tăng 3% so với năm 2017). Tổng doanh thu đạt 16.029 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế: 5.665 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017; tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 9%.

Hội nghị nhất trí với bản Báo cáo giám sát tình hình thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua các nội dung trả lời kiến nghị của người lao động về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động. Hội nghị giao cho Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty, các Ban chức năng thống nhất với lãnh đạo Tổng công ty hoàn tất các thủ tục chỉnh sửa Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động.

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2018, hội nghị thống nhất đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện, cụ thể là:

Kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên giáo dục ý thức tự giác và nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đoàn thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong năm 2018 gắn với khẩu hiệu hành động của ngành GTVT “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo và nâng cao hiệu quả”.

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh của đơn vị. Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện phù hợp nhằm xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Xây dựng quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa.

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong Thoả ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế tiền lương, tiền thưởng và các quy chế, quy định khác của đơn vị. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm việc. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong mọi hoạt động của đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, động viên người lao động tích cực tham gia phong trào nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Lãnh đạo Tổng công ty và BCH Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kêu gọi toàn thể người lao động trong toàn Tổng công ty tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

                                                                                                                                          Văn phòng Tổng công ty