Căn cứ Kế hoạch số 215/KH-CAHA-QLHC ngày 30/05/2023 của Công an quận Hải An về việc Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, thu nhận Tài khoản ĐDĐT, cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt Tài khoản ĐDĐT tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Sáng ngày 05/06/2023, Cảng HKQT Cát Bi phối hợp với Công an Quận Hải An thành phố Hải Phòng đặt điểm tuyên truyền, hướng dẫn, thu nhận Tài khoản ĐDĐT, cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt Tài khoản ĐDĐT tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động của Cảng, hành khách di chuyển và người dân có mặt tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Điểm hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Ảnh: Cảng HKQT Cát Bi)
Lãnh đạo Cảng HKQT Cát Bi và Công an quận Hải An kiểm tra việc thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử (Ảnh: Cảng HKQT Cát Bi)
Cán bộ, công nhân viên của Cảng HKQT Cát Bi thực hiện thủ tục kích hoạt tài khoản định danh điện tử (Ảnh: Cảng HKQT Cát Bi)

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.

Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển. Việc triển khai ứng dụng VneID góp phần giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường số, nâng cao công tác quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân thuận lợi trong giao dịch liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.  

Công dân đã thực hiện đăng ký tài khoản ĐTDĐ thông qua ứng dụng VneID di động hoặc công dân đến cơ quan công an để làm thủ tục cấp tài khoản ĐTDĐ cùng với cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Sau khi khi hồ sơ của công dân được phê duyệt, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ gửi tin nhắn SMS thông báo đến công dân theo số điện thoại đã đăng ký với cấu trúc như sau: Tin nhắn được gửi có tên định danh là “VneID”; nội dung tin nhắn: Cuc Canh sat QLHC ve TTXH thong bao: Ho so dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan (Tên đầy đủ của công dân- không dấu) da duoc phe duyet. Đe nghi truy cap ung dung Vneid hoac địa chỉ https://vneid.gov.vn để kích hoạt tài khoản.

Tin, Ảnh: Cảng HKQT Cát Bi