Cảng HKQT Cát Bi tổ chức chào giá lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ trụ sạc xe ô tô điện tại nhà ga T1, đề nghị các đơn vị có nhu cầu vui lòng tham khảo nội dung tại đường link : https://drive.google.com/file/d/1fiRWucRtbNsHvZCQ4SkdES4h0fgem80X/view?usp=sharing