Cảng HKQT Cát Bi chào giá lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ trụ sạc xe ô tô điện tại nhà ga T1, đề nghị các đơn vị quan tâm tham khảo đường link https://drive.google.com/file/d/1fiRWucRtbNsHvZCQ4SkdES4h0fgem80X/view?usp=sharing