Nhằm cung cấp thêm thông tin cho hành khách đi lại bằng đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức biên soạn và ban hành “Sổ tay hướng dẫn hành khách đi tàu bay”. 

Sổ tay tập hợp các nội dung liên quan đến thực tiễn, thông lệ và các quy định liên quan đến vận chuyển hàng không quốc tế và nội địa, nhằm giúp hành khách chuẩn bị cho một chuyến đi tàu bay  an toàn, thuận  tiện hơn.

Sổ tay tập hợp nhiều thông tin hữu ích đối với hành khách: Những điều cần lưu ý và chuẩn bị trước chuyến bay; giấy tờ đi tàu bay; các phương thức làm thủ tục hàng không; thời gian mở/đóng quầy làm thủ tục hàng không; các quy định về hành lý xách tay, hành lý ký gửi; chuyến bay bị chậm, hủy và hành khách bị từ chối vận chuyển; lưu ý về thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục khai báo Hải quan; thủ tục soi chiếu an ninh hàng không; những việc cần làm khi trên tàu bay; các dịch vụ đặc biệt và các dịch vụ khách dành cho hành khách; lời khuyên liên quan đến sức khỏe khi đi lại bằng đường hàng không; số điện thoại liên lạc khi khiếu nại và ý kiến của hành khách...

/uploads/phucatairport/users/a5d8f72f821810f9d094/documents/FILE%20-%20S%E1%BB%95%20tay%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20h%C3%A0nh%20kh%C3%A1ch%20%C4%91i%20t%C3%A0u%20bay.pdf