Tại Cảng hàng không Phù Cát, khu vui chơi dành cho trẻ em do công ty CIAS đầu tư.

Vị trí khu vui chơi dành cho trẻ em: Khu cách ly tầng 2, bên cạnh nhà hàng công ty CIAS, gần GATE-05.