Hiện tại Cảng hàng không Phù Cát chưa có dịch vụ nước uống miễn phí.