Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
02:25 --:-- SGN-SZX CZ8474 CLS
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
04:25 10:25 SGN-HKG CV4644 OPN
04:55 --:-- SGN-HKG HX539 CNX
05:00 --:-- SGN-HAN VN7206 CLS
05:05 --:-- SGN-CXR BL366 CLS
05:10 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN BL740 OPN
05:30 --:-- SGN-AUH EY976. CLS
05:30 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
05:30 --:-- SGN-HAN VN7208 OPN
05:40 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 G7-G12 CLS
05:45 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K OPN
05:45 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 OPN
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 OPN
06:00 --:-- SGN-PQC BL303 OPN
06:00 --:-- SGN-DLI BL342 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN QH206 G7-G12 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 OPN
06:05 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K OPN
06:10 --:-- SGN-NRT VN302 OPN
06:15 --:-- SGN-HKG CX726 OPN
06:15 --:-- SGN-VDH VN1400 OPN
06:20 --:-- SGN-PEN LD561 OPN
06:25 --:-- SGN-HUI BL500 OPN
06:25 --:-- SGN-DLI VN1380 OPN
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
06:30 --:-- SGN-HAN VN7210 OPN
06:35 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K OPN
06:40 --:-- SGN-VII QH1152 G7-G12 OPN
06:50 --:-- SGN-THD BL564 OPN
06:50 --:-- SGN-HPH BL584 OPN
06:50 --:-- SGN-DAD BL666 OPN
06:55 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K OPN
06:55 --:-- SGN-CXR VJ694 I-J-K OPN
06:55 --:-- SGN-PQC VN1821 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN QH210 G7-G12 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN VJ150 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-RMQ VJ850 G OPN