Hotline Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 028 3848 5634
Cảng vụ hàng không miền Nam 028 3848 5383 - 3617
Hải Quan 1900 9299
Công an cửa khẩu 028 3944 5971
Y tế 028 3848 5383 - 3408
Phòng cháy chữa cháy 028 3848 5383 - 4114
Hành lý thất lạc 028 3844 6665