HÀNH LÝ NHẬP CẢNH

1. Rượu, đồ uống có cồn

  • Rượu từ 20 độ trở lên: 1,5 lít
  • Rượi dưới 20 độ: 2,0 lít
  • Đồ uống có cồn, bia: 3,0 lít

Đối với rượu, nếu mang nguyên chai, bình, lọ, can có dung tích lớn hơn quy định trên nhưng không vượt quá 01 lít thì được miễn thuế cả chai. Trường hợp vượt quá 01 lít thì phải nộp thuế đối với phần vượt định mức.

2. Thuốc lá 

  • Thuốc lá điếu: 200 điếu
  • Thuốc lá sợi: 200 gram
  • Xì gà: 20 điếu

3. Đồ dùng cá nhân: số lượng, chủng loại phù hợp mục đích chuyến đi.

4. Các vật phẩm khác (không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện) có tổng trị giá hải quan không quá 10.000.000 VND.

HÀNH LÝ XUẤT CẢNH

Hành lý của người xuất cảnh không thuộc  Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện theo quy định của pháp luật: được miễn thuế xuất khẩu không hạn chế định mức.