CHUYẾN BAY NỘI ĐỊA

  • Sau khi hạ cánh, hành khách nhận hành lý tại khu vực băng chuyền hành lý. 
  • Hành khách ra cửa A2, A3. Tại cửa ra sẽ có nhân viên phục vụ mặt đất tiến hành việc đối chiếu thẻ của hành khách và hành lý ký gửi thực tế mà hành khách đã nhận sau chuyến bay.

CHUYẾN BAY QUỐC TẾ

  • Sau khi hạ cánh, hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại khu vực Công an cửa khẩu tại tầng 1.
  • Di chuyển xuống tầng trệt để nhận hành lý ký gửi tại khu vực băng chuyền hành lý.
    - Nếu hành lý có dán tem của Hải Quan thì đi theo luồng đỏ, thực hiện thủ tục kiểm tra soi chiếu lại hành lý, sau đó ra cửa A1 hoặc A2.
    - Nếu hành lý không có dán tem của Hải Quan thì đi theo luồng xanh, sau đó ra cửa A1 hoặc A2.