Hotline Cảng HKQT Tân Sơn Nhất 028 3848 5634
Cảng vụ hàng không miền Nam 0906871699
Hải Quan 1900 9299
Công an cửa khẩu 028 3844 5971
Y tế 028 3848 5383 - 3408
Phòng cháy chữa cháy

028 3848 5383 - 4114

0903078795

Hành lý thất lạc 028 3844 6665