QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn chỉ định đơn vị thuê mặt bằng và nhượng quyền khai thác tại khu vực cửa D2 và D3 sảnh A nhà ga quốc nội đi - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với nội dung sau:

 1. Tên phương án: Thuê mặt bằng và nhượng quyền khai thác thác tại khu vực cửa D2 và D3 sảnh A nhà ga quốc nội đi - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
 2. Đơn vị tổ chức lựa chọn: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
 3. Vị trí và ngành nghề kinh doanh trên mặt bằng cho thuê và nhượng quyền khai thác:

stt

Vị trí

Mã vị trí

Diện tích (m2)

Ngành nghề kinh doanh

1

Khu vực cửa D2 sảnh A nhà ga quốc nội đi

DDG26

3 m2

(1m x 3m)

Kinh doanh dịch vụ máy đóng gói hành lý

2

 

Khu vực cửa D3 sảnh A nhà ga quốc nội đi

DDG25

3 m2

(1m x 3m)

Kinh doanh dịch vụ máy đóng gói hành lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Giá thuê mặt bằng và nhượng quyền khai thác:

      Đơn vị tính: VND

stt

 

Vị trí

Diện tích

(m2)

Đơn giá mặt bằng

NQKT

Tổng cộng tiền thuê 01 tháng

Hệ số vị trí

Hệ số ngành nghề

Tiền NQKT

1

Khu vực cửa D2 sảnh A quốc nội đi

 

3 m2

 

12.000.000

0,3

2

7.200.000

19.200.000

2

Khu vực cửa D3 sảnh A quốc nội đi

 

3 m2

 

12.000.000

0,3

2

7.200.000

19.200.000

 1. Hình thức lựa chọn đơn vị tham gia: Chỉ định cho thuê mặt bằng và nhượng quyền khai thác với đơn vị có tên sau:
 • Công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Biển Xanh

Địa chỉ: Số 25, ngách 332/11B, ngõ 332 đường Hoàng Công Chất, tổ 10, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

 1. Thời gian lựa chọn đơn vị chỉ định: Tháng 12/2020.
 2. Loại hợp đồng: Hợp đồng cho thuê mặt bằng và nhượng quyền khai thác.
 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành và đưa mặt bằng vào khai thác đến 31/12/2021.

Điều 2:  Tổ chức thực hiện

 • Đơn vị tổ chức lựa chọn: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
 • Phòng Kinh doanh phối hợp phòng Tài chính – Kế toán, Trung tâm Khai thác ga Tân Sơn Nhất, phòng An toàn - Kiểm soát chất lượng thực hiện.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, các Ông/Bà thủ trưởng phòng Kinh doanh, phòng Tài chính-Kế toán, Trung tâm Khai thác ga Tân Sơn Nhất, Phòng An toàn - Kiểm soát chất lượng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung trên triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của Nhà nước, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP./.