Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng và nhượng quyền khai thác tại khu vực cửa D2 và D3 sảnh A nhà ga quốc nội đi - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với các nội dung chính như sau:

  1. Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Biển Xanh.

Địa chỉ: Số 25, ngách 332/11B, ngõ 332 đường Hoàng Công Chất, tổ 10, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng thuê mặt bằng và nhượng quyền khai thác.
  2. Giá thuê mặt bằng và nhượng quyền khai thác:

      Đơn vị tính: VND

stt

 

Vị trí

Diện tích

(m2)

Đơn giá mặt bằng

NQKT

Tổng cộng tiền thuê 01 tháng

Hệ số vị trí

Hệ số ngành nghề

Tiền NQKT

1

Khu vực cửa D2 sảnh A quốc nội đi

 

3 m2

 

12.000.000

0,3

2

7.200.000

19.200.000

2

Khu vực cửa D3 sảnh A quốc nội đi

 

3 m2

 

12.000.000

0,3

2

7.200.000

19.200.000

 

  1. Thời hạn thực hiện hợp đồng: kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành và đưa mặt bằng vào khai thác đến 31/12/2021.

Điều 2. Phòng Kinh doanh, phòng Tài chính - kế toán, Trung tâm Khai thác ga Tân Sơn Nhất, Phòng An toàn – Kiểm soát chất lượng triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ đúng trình tự thủ tục và các quy định hiện hành của Nhà nước, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Các Ông/Bà Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Giám đốc Trung tâm Khai thác ga Tân Sơn Nhất, Trưởng phòng An toàn – Kiểm soát chất lượng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.