1. Tên hạng mục: Hợp tác kinh doanh dịch vụ bán simcard tại khu vực nhà ga quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
  2.  Bên mời hợp tác: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
  3.  Vị trí, diện tích, ngành nghề kinh doanh trên mặt bằng hợp tác kinh doanh:

Vị trí

Mã vị trí

Diện tích (m2)

ĐVT

Ngành nghề
 kinh doanh

Khu hạn chế quốc tế đến cánh phải

IAGIII-c

1,00

m2

Dịch vụ bán simcard

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.