1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

  • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 10 giờ 00 ngày 29/5/2024.
  • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.PDF)
  • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.119) - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.2.

2. Thông tin liên hệ:

  • Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
  • Phòng Kế hoạch – Đầu tư (P.119)
  • Tel: 083.8485.383- Ext: 3502                 
  • Người liên hệ: Mr Đặng Ngọc Đức.

     3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

  • Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.

     Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.