1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 10 giờ 00 ngày 29/05/2024.

  • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
  • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
  • Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.119) - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ:

  • Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
  • Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.119)
  • Tel: 083.8485.383 - Ext: 3403
  • Người liên hệ: Ms Hải Vân.

    3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

  • Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
  • Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.