Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm “Thuê đơn vị ngoài cung cấp vật tư, bảo dưỡng năm và sửa chữa cho xe tưới nước Hino, biển số: 51C-315.57”.

1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

  • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 10 giờ 00 ngày 10/06/2024.
  • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.PDF)
  • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
  • Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.119) - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ:

  • Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
  • Phòng Kế hoạch – Đầu tư (P.119)
  • Tel: 083.8485.383- Ext: 3504
  • Người liên hệ: Mr. Quang Huy.

3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

  • Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
  • Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.