THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 01.8.2022 đến ngày 07.8.2022

LISTS OF PASSENGERS’ UNCLAIMED PROPERTY from Aug 1st to 7th, 2022

Stt

Mô tả

Hình ảnh

1

Ngày tiếp nhận: 01/8/2022
Mã hồ sơ: 594N2022
Mô tả: 01 ví da đen bên trong có 02 tờ 10.000 won và thẻ ngân hàng Kang Minji.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

2

Ngày tiếp nhận: 01/8/2022
Mã hồ sơ: 595N2022
Mô tả: 01 điện thoại Samsung S9 màu đỏ.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

3

Ngày tiếp nhận: 01/8/2022
Mã hồ sơ: 596N2022A
Mô tả: 01 túi nhỏ màu đen bên trong có 01 hộp tai nghe, 02 gói thuốc, 01 huy hiệu VietjetAir.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

4

Ngày tiếp nhận: 01/8/2022
Mã hồ sơ: 596N2022B
Mô tả: 01 balo màu xanh có chữ VNPT gồm quần áo và sạc điện thoại.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

5

Ngày tiếp nhận: 01/8/2022
Mã hồ sơ: 596N2022C
Mô tả: 01 vòng bạc.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

6

Ngày tiếp nhận: 01/8/2022
Mã hồ sơ: 596N2022D
Mô tả: 01 túi giấy có 03 hộp sữa.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

7

Ngày tiếp nhận: 01/8/2022
Mã hồ sơ: 596N2022E
Mô tả: 01 đồng hồ điện tử Casio Gshock màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

8

Ngày tiếp nhận: 01/8/2022
Mã hồ sơ: 596N2022F
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu vàng LC.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

9

Ngày tiếp nhận: 02/8/2022
Mã hồ sơ: 597N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại màu vàng mặt tròn có chữ SKAGEN.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

10

Ngày tiếp nhận: 02/8/2022
Mã hồ sơ: 597N2022B
Mô tả: 01 hộp tai nghe không dây màu trắng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

11

Ngày tiếp nhận: 02/8/2022
Mã hồ sơ: 597N2022C
Mô tả: 01 mắt kính đen trên gọng có chữ MONTBLANC.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

12

Ngày tiếp nhận: 02/8/2022
Mã hồ sơ: 597N2022D
Mô tả: 01 túi xách tay màu xanh bên ngoài có chữ ROBIN.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

13

Ngày tiếp nhận: 02/8/2022
Mã hồ sơ: 598N2022
Mô tả: 01 đôi giày màu trắng có chữ NY và 01 túi đeo chéo nhỏ màu đen xám có chữ NY.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

14

Ngày tiếp nhận: 02/8/2022
Mã hồ sơ: 599N2022
Mô tả: 01 balo màu xám bên trong có quần áo đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

 

15

Ngày tiếp nhận: 03/8/2022
Mã hồ sơ: 601N2022
Mô tả: 01 laptop màu xám HUAWEI.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

16

Ngày tiếp nhận: 03/8/2022
Mã hồ sơ: 602N2022
Mô tả: 01 đồng hồ màu đen SAMSUNG GALAXY.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

17

Ngày tiếp nhận: 03/8/2022
Mã hồ sơ: 603N2022
Mô tả: 01 đồng hồ màu đen xám OWIM.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

18

Ngày tiếp nhận: 03/8/2022
Mã hồ sơ: 604N2022
Mô tả: 01 túi xách màu xám GUESS.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

19

Ngày tiếp nhận: 03/8/2022
Mã hồ sơ: 605N2022
Mô tả: 01 đồng hồ màu trắng LOGINES.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

20

Ngày tiếp nhận: 03/8/2022
Mã hồ sơ: 606N2022
Mô tả: 01 Ipad màu xám có ốp lưng màu xanh lá.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

21

Ngày tiếp nhận: 04/8/2022
Mã hồ sơ: 607N2022
Mô tả: 01 túi xách nữ màu vàng bên trong có túi maù xanh.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

22

Ngày tiếp nhận: 05/8/2022
Mã hồ sơ: 608N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ dây sắt màu bạc vàng chữ MICHAEL KOR.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

23

Ngày tiếp nhận: 05/8/2022
Mã hồ sơ: 608N2022B
Mô tả: 01 máy Wii Fit Plus đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

24

Ngày tiếp nhận: 05/8/2022
Mã hồ sơ: 609N2022
Mô tả: 01 vali màu đỏ có quần áo.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

25

Ngày tiếp nhận: 05/8/2022
Mã hồ sơ: 610N2022
Mô tả: 02 vali màu đen có khóa, 01 vali màu đỏ có khóa, 01 túi xách màu trắng bên trong có 01 Ipad và quần áo cũ.

Vị trí: An ninh trật tự bến xe

26

Ngày tiếp nhận: 05/8/2022
Mã hồ sơ: 6112022A
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu đen FMPORIOATLIMAM.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

27

Ngày tiếp nhận: 05/8/2022
Mã hồ sơ: 611N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại Alexandre.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

28

Ngày tiếp nhận: 05/8/2022
Mã hồ sơ: 611N2022C
Mô tả: 01 túi giấy bên trong có 01 đồng hồ Tissot.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

29

Ngày tiếp nhận: 06/8/2022
Mã hồ sơ: 612N2022
Mô tả: 01 balo vải đen có quần áo.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

30

Ngày tiếp nhận: 06/8/2022
Mã hồ sơ: 613N2022
Mô tả: 01 vali xanh dương có 01 vợt muỗi, 01 ấm nước.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

31

Ngày tiếp nhận: 06/8/2022
Mã hồ sơ: 614N2022
Mô tả: 01 balo màu hồng có 01 điện thoại Huwei.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

32

Ngày tiếp nhận: 06/8/2022
Mã hồ sơ: 615N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại vàng LONGBO.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

33

Ngày tiếp nhận: 06/8/2022
Mã hồ sơ: 615N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại vàng LIO.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

34

Ngày tiếp nhận: 06/8/2022
Mã hồ sơ: 615N2022C
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại trắng RADO.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

35

Ngày tiếp nhận: 06/8/2022
Mã hồ sơ: 615N2022D
Mô tả: 01 laptop đen Thinkpad.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

36

Ngày tiếp nhận: 06/8/2022
Mã hồ sơ: 616N2022
Mô tả: 01  túi vải có 01 dây kim loại vàng, 01 đôi bông tai kim loại vàng, 01 dây sạc điện thoại.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

37

Ngày tiếp nhận: 06/8/2022
Mã hồ sơ: 617N2022
Mô tả: 01  laptop Thinkpad đen.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

38

Ngày tiếp nhận: 07/8/2022
Mã hồ sơ: 619N2022
Mô tả: 01  ví da sọc caro có 01 CMND, 02 thẻ ngân hàng tên Vương Ngọc Cầm và 30.000vnd.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

39

Ngày tiếp nhận: 07/8/2022
Mã hồ sơ: 620N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ casio đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

40

Ngày tiếp nhận: 07/8/2022
Mã hồ sơ: 620N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ Quart dây đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

41

Ngày tiếp nhận: 07/8/2022
Mã hồ sơ: 620N2022C
Mô tả: 01 đồng hồ OMEGA kim loại trắng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

42

Ngày tiếp nhận: 07/8/2022
Mã hồ sơ: 620N2022D
Mô tả: 01 nhẫn kim loại vàng United States army.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

43

Ngày tiếp nhận: 07/8/2022
Mã hồ sơ: 620N2022E
Mô tả: 01 mắt kính RockBros màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

44

Ngày tiếp nhận: 02/8/2022
Mã hồ sơ: 620N2022F
Mô tả: 01 balo xanh dương Pata Gonia có 01 bình nước.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the neglected property to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.