Vừa qua, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Công ty Cổ phần nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC) tổ chức khóa đào tạo ban đầu nghiệp vụ Vận hành cầu ống dẫn khách cho 15 CBNV vận hành cầu ống dẫn khách của CRTC. Khóa học diễn ra từ ngày 18/08/2022 - 03/10/2022 tại Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện Tân Sơn Nhất và tại khu vực sân đỗ tàu bay Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC).

Nội dung đào tạo, huấn luyện đảm bảo tuân thủ theo Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không chi tiết nhóm “Khai thác Cảng Hàng không, sân bay” ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-CHK ngày 23/3/2022 của Cục Hàng không Việt Nam, và Giáo trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên Điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của Cảng Hàng không, sân bay ban hành kèm theo Quyết định số 2084/QĐ-TCTCHKVN ngày 27/5/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng HKVN – CTCP.

Học viên thực hành vận hành cầu ống dẫn khách

Khóa học được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc; thời khóa biểu được sắp xếp linh hoạt theo lịch bay tại Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC), đảm bảo học viên tham gia đầy đủ thời lượng chương trình, tiếp thu tốt các kiến thức và áp dụng tốt vào thực tế công việc.

Kết thúc khóa đào tạo huấn luyện, tất cả học viên được thi lý thuyết trên máy tính và thi thực hành tại khu vực sân đỗ tàu bay tại Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC) có sự giám sát của Đại diện Cảng vụ hàng không miền Trung tại Cảng HKQT Cam Ranh, Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh và Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện Tân Sơn Nhất, đánh giá kết quả đào tạo, huấn luyện 15 CBNV vận hành cầu ống dẫn khách của Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh đạt và tất cả các học viên được cấp chứng chỉ chuyên môn để làm cơ sở cho việc thi Giấy phép Điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế Cảng hàng không, sân bay phục vụ bay đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

                                                                             Tin & Ảnh: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất