Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá dịch vụ dừng, đỗ xe ô tô để đón, trả hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Các mức giá ban hành tại quyết định này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Ngay khi Quyết định này có hiệu lực bãi bỏ Quyết định số 2126/QĐ- CHKQTTSN ngày 30/6/2022 của Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về việc Ban hành bảng giá dịch vụ dừng, đỗ xe ô tô để đón, trả hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.