Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá một số dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bao gồm :

  1. Giá thuê phòng khách VIP/CIP và phục vụ khách VIP/CIP theo yêu cầu ;
  2. Giá dịch vụ cho thuê trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông;
  3. Giá dịch vụ bộ đàm kỹ thuật số;
  4. Giá dịch vụ cung cấp tiện ích cơ bản;
  5. Giá dịch vụ hỗ trợ khách đi tàu bay;
  6. Giá dịch vụ nhà ga;
  7. Giá dịch vụ y tế;
  8. Giá dịch vụ tàu bay;
  9. Giá dịch vụ vệ sinh, xử lý chất thải, rác thải;
  10. Giá dịch vụ kỹ thuật.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Các mức giá ban hành tại quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Ngay khi Quyết định này có hiệu lực bãi bỏ Quyết định số 3604/QĐ-CHKQTTSN ngày 08/12/2022 của Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về việc Ban hành bảng giá một số dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.