Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông báo các ứng viên có kết quả đạt vòng 3 đến tham gia khám sức khỏe -Vòng 4 đợt tuyển dụng lao động.

- Thời gian: Ứng viên có mặt lúc 07h30, Thứ Hai ngày 06/06/2022

- Địa điểm: Sảnh Ga Quốc tế đến (Cột số 12) - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

- Điện thoại liên lạc: Mr. Thuận - 0903083707, Mr. Linh - 0903361818.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.