Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông báo đến các ứng viên được tham gia thi tuyển Vòng 2 như sau:

1. Thời gian: thứ Sáu, ngày 20/05/2022

   Ứng viên phải có mặt tại địa điểm thi trước 07h30 phút

2. Địa điểm thi: Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện Tân Sơn Nhất

3. Nội dung:

  • Ứng viên thi tuyển nhóm chức danh An ninh: Tham gia phần thi Kiểm tra trình độ Tiếng Anh – (Làm bài thi và Phỏng vấn);
  • Ứng viên dự tuyển vào nhóm Kỹ sư/Thợ kỹ thuật; y sĩ đa khoa và Lái xe: Tham gia phần thi Kiểm tra trình độ tiếng Anh – (Làm bài thi và Phỏng vấn) và kiểm tra trình độ chuyên môn.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Trân trọng thông báo.