THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 06.06.2022 đến ngày 10.06.2022

LISTS OF PASSENGERS’ UNCLAIMED PROPERTY from June 06th to 10th, 2022

Stt

Mô tả

Hình ảnh

01

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 324N2022
Mô tả: 01 balo màu đen bên trong có: 01 chân máy ảnh cùng quần áo cũ.

Vị trí: An ninh trật tự bến xe

02

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 325N2022
Mô tả: 01 IPAD mini màu xám APPLE, vỏ bằng da màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

03

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 326N2022
Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại có chữ SEIKO.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

04

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 327N2022
Mô tả: 01  đồng hồ chữ TISSOT, dây kim loại màu bạc

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

5

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 328N2022
Mô tả: 01 máy tính bảng SAMSUNG màu xám đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

6

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 329N2022
Mô tả: 01 máy tính bảng màu vàng, vỏ bọc bên ngoài bằng nhựa màu nâu.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

7

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 330N2022
Mô tả: 01 đồng hồ dây nhựa màu trắng có chữ GOTO.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

8

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 331N2022
Mô tả: 01 laptop HP ENVY màu vàng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

9

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 332N2022A
Mô tả: 01 laptop LG màu bạc.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

10

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 332N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ dây da màu đen "TISSOT".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

11

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 332N2022C
Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại màu trắng "OMEGA".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

12

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 332N2022D
Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại màu xám "SEIKO".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

13

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 333N2022
Mô tả: 01  túi xách màu tím có chữ QUE CHUA bên trong có một số mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

14

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 334N2022
Mô tả: 01 túi xách màu nâu bên trong gồm có một số quần áo nữ đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

15

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 335N2022
Mô tả: 01 balo màu đen gồm có:
 01 cmnd "Nguyễn Văn Quang"
 01 hộp giấy màu cam có 01 máy cắt tóc và một số dụng cụ kẹp, lược, 01 sạc + dây 
 01 bóp dây kéo màu đen bên trong 02 kéo + 01 lược, một số thực phẩm bánh kẹo .

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

 

16

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 336N2022A
Mô tả: 01  ipad màu vàng màn hình trắng (đã sử dụng).

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

17

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 336N2022B
Mô tả: 01 máy tính bảng màu xanh, màn hình đen có chữ "Kindle".  

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

18

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 336N2022C
Mô tả: 01 đồng hồ Casio màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

19

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 336N2022D
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu vàng "OMEGA".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

20

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 336N2022E
Mô tả: 01Macbook Air màu bạc serial FVFT41F7H3QD.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

21

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 337N2022A
Mô tả: 01 valy màu hồng bên trong chỉ có một số vật dụng cá nhân, quần áo đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

22

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 337N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ dây nhựa màu trắng mặt đồng hồ màu đen, không rõ nhãn hiệu.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

23

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 338N2022A
Mô tả: 01  đồng hồ dây kim loại màu vàng, mặt trắng có chữ "SUNRISE" đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

24

Ngày tiếp nhận: 06/06/2022
Mã hồ sơ: 338N2022B
Mô tả: 01  đồng hồ dây kim loại màu bạc, mặt trắng có chữ "STARHAO" đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

25

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 340N2022.
Mô tả: 01 Laptop Macbook Air màu bạc đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

26

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 341N2022.
Mô tả: 01 Đồng hồ dây kim loại trắng , mặt tròn OST đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

27

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 342N2022.
Mô tả: 02 túi xách ( trắng , đen) gồm thực phẩm& quần áo.

Vị trí: An ninh trật tự bến xe

28

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 343N2022A
Mô tả: 01 máy tính bảng hiệu AMAZON đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

29

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 343N2022B
Mô tả: 01 nhẫn kim loại trắng có hạt.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

30

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 343N2022C
Mô tả: 01  điện thoại REOMI + bao da. 

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

31

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 343N2022D
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại vàng Titsot.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

32

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 343N2022E
Mô tả: 01 đồng hồ dây da LSVTR.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

33

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 343N2022F
Mô tả: 01 đồng hồ Apple watch SR 3.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

34

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 343N2022G
Mô tả: 01 máy tính xách tay Apple.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

35

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 343N2022H
Mô tả: 01 máy tính Acer.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

36

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 343N2022I
Mô tả: 01 Valy đen bên trong có quần áo cũ.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

37

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 343N2022K
Mô tả: 01 đồng hồ Hvawet + mỹ phẩm.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

38

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 344N2022
Mô tả: 01  túi nilong màu trắng bên trong có: 01 mắt kính màu đen + 02 giấy khai sinh tên Đăng Huy.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

39

Ngày tiếp nhận: 09/06/2022
Mã hồ sơ: 345N2022
Mô tả: 01 valy màu đen bên trong có : 51.500 VND, 1 máy tan mỡ ANTIFACT, quần áo cũ. 

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

40

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 346N2022
Mô tả: 01 Valy đen bên trong có quần áo cũ. 

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

41

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 348N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ CITIZEN viền bạc dây kim loại. 

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

42

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 348N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ GAKMIN màu đen. 

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

43

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 348N2022C
Mô tả: 01 đồng hồ CASIO mặt tròn màu đen. 

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

44

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 348N2022D
Mô tả: 01 đồng hồ OMEGA kim loại. 

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

45

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 348N2022E
Mô tả: 01 đồng hồ CITIZEN dây kim loại, đính đá. 

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

46

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 348N2022F
Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại màu vàng mắt đá xanh. 

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

47

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 348N2022G
Mô tả: 01 dây chuyền kim loại bạc. 

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

48

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 349N2022A
Mô tả: 01 máy tính bảng SAMSUNG màu trắng đã sử dụng. 

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

49

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 349N2022B
Mô tả: 01 túi xách có chữ NIKE màu đỏ - đen có:
- 01 ví nam màu đen có 01 thẻ học sinh tên Nguyễn Lê Trí Phúc 
- 01 đồng hồ CASIO ILLUMINATO 5373 đã sd
- 01 dây chuyền kim loại màu trắng đã sd
- 01 tờ 20.000đ, 3 tờ 10.000đ, 4 tờ 2.000đ, 5 tờ 1.000đ, 1 tờ 50.000đ. 

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

50

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 350N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ có chữ GARMIN đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

51

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 350N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ có chữ SAMSUNG GALAXY WATCH đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

52

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 350N2022C
Mô tả: 01 đồng hồ MICHEAL KORS đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

53

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 350N2022D
Mô tả: 01 mắt kính đen có chữ RAYBAN đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

54

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 350N2022E
Mô tả: 01 mắt kính gọng đen đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

55

Ngày tiếp nhận: 10/06/2022
Mã hồ sơ: 350N2022F
Mô tả: 01 tai nghe vỏ đen đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the neglected property to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.