Danh sách số điện thoại Hotline của các đơn vị làm việc tại Cảng HK Thọ Xuân

+ Cảng hàng không Thọ Xuân: 0825.968.866

+ Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân: 0946.935.884               

+ Đại diện Vietnam Airlines tại Thọ Xuân: 0919.770.091

+ Đại diện Vietjet tại Thọ Xuân: 0978899760

+ Đại diện Công ty CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines tại Thọ Xuân: 0909.435.665

+ Đại diện Bamboo Airways: 0943.398.668