Thực hiện Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; thực hiện công văn số 3538/CHK-QLC ngày 06/7/2023 của Cục Hàng không Việt Nam về việc kiểm soát FOD trên đường CHC, đường lăn và sân đỗ tàu bay tại cảng hàng không, sân bay; Chỉ thị số 2813/CT-TCTCHKVN ngày 07/7/2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về tăng cường công tác kiểm soát FOD trên đường CHC, đường lăn và sân đậu tàu bay tại các cảng hàng không. Ban lãnh đạo Cảng HK Thọ Xuân luôn xác định công tác kiểm soát vật ngoại lai (Foreign Object Debris - FOD), là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được ưu tiên duy trì thường xuyên nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn bay.

         Thực hiện thảm quét FOD tại khu vực sân đỗ tàu bay Cảng HK Thọ Xuân

Cảng HK Thọ Xuân đã tổ chức vệ sinh khu bay, thu gom FOD thường xuyên tại tất cả các vị trí sân đỗ tàu bay đường lăn, đường cất hạ cánh, lề cỏ đường CHC, đường công vụ, nhà xe ngoại trường trong thời gian trống chuyến bay. Theo đó Cảng đã phân công nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị đang làm việc tại cảng, cụ thể: đội An ninh HK chịu trách nhiệm kiểm soát khu vực đường CHC các đường lăn; đội Kỹ thuật chịu trách nhiệm vệ sinh, kiểm soát FOD khu vực sân đõ tàu bay, nhà xe ngoại trường, khu vực phục vụ hành lý đến; Đội Phục vụ mặt đất thực hiện kiểm soát, về sinh FOD khu vực bằng truyền hành lý đi và kiểm soát thu gom FOD trước khi tàu bay vào vị trí đỗ và trước khi tàu bay ra khỏi vị trí đỗ khi đã hoàn thành phục vụ mặt đất. . Áp dụng các phương pháp kiểm soát FOD, thực hiện thu gom thủ công và dùng thảm quét FOD... Trong quá trình kiểm soát Trực điều hành Cảng có nhiệm vụ thống kê số lượng FOD thu được, tổng hợp, phân tích báo cáo theo quy định.

                            Các đơn vị vệ sinh khu vực nhà xe ngoại trường

Ngoài ra, hệ thống camera giám sát với các màn hình theo dõi đặt tại phòng trực Camera phát huy hiệu quả trong việc theo dõi, giám sát mọi hoạt động trên khu bay, thông tin đến các đơn vị khi có phát hiện phát sinh FOD. Nhằm tăng cường hiệu quả công tác FOD, Giám đốc Cảng HK chỉ đạo lập kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể chi tiết cho các đơn vị thực hiện định kỳ thứ ba hàng tuần, vào thời gian trống chuyến lực lượng các đơn vị tại Cảng HK Thọ Xuân tổng vệ sinh khu bay, các khu vực: đường CHC, đường lăn, lề cỏ đường CHC, sân đỗ tàu bay, đường công vụ, nhà xe ngoại trường... bố trí nhiều thùng đựng FOD chuyên biệt để các đơn vị, nhân viên nhanh chóng thu gom và tập trung FOD đúng nơi quy định. Phối hợp với các đơn vị hoạt động tại cảng tổ chức đoàn kiểm tra chuyên sâu về công tác kiểm soát FOD của các đơn vị hoạt động trên khu bay, kịp thời phát hiện các vấn đề tồn tại và giám sát công tác khắc phục của các đơn vị liên quan.

                            Thực hiện thảm quét FOD đường cất hạ cánh

Khi có vụ việc về FOD, phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản vụ việc và biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn bay; căn cứ theo mức độ của sự vụ để tổ chức các buổi họp rút kinh nghiệm để nâng cao nhận thức của người lao động trên khu bay.

                                  Thực hiện thảm quét FOD tại đường lăn S5

Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn hàng không của toàn thể người lao động làm việc tại Cảng HK Thọ Xuân bằng nhiều hình thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của người làm việc trong khu bay trên website, fanpage; phổ biến trong các buổi họp giao ca; băng rôn trong khu bay… Trước đó Cảng HK Thọ Xuân đã tổ chức “tháng cao điểm kiểm soát FOD” rất hiệu quả, tạo thói quen cho CBNV nâng cao nhận thức về kiểm soát FOD, phục vụ các chuyến bay đi và đến an toàn tuyệt đối.

                                    Các đơn vị dọn lề cỏ khu vực CHC

                                                        Tin và ảnh (Văn phòng Cảng HK Thọ Xuân)