Ngày 27/05/2020, Cảng HK Thọ Xuân đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 và Đại hội thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ giai đoan 2020 – 2025, với 76 đại biểu đại diện từ các đơn vị tham dự: Văn phòng Cảng, Đội ANHK, Đội PVMĐ, Đội Kỹ Thuật. Tại Hội nghị, Ông Trần Sỹ Hiến - Bí thư chi bộ, Giám đốc Cảng HK Thọ Xuân báo cáo trước Hội nghị kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động trong năm 2019. Ông Đặng Văn Phát - Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc Cảng HK Thọ Xuân đã báo cáo trước Hội nghị kết quả tổ chức hội nghị người lao động tại các đơn vị trực thuộc; việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế và việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động.

Hội nghị cũng hoan nghênh ý kiến tham luận về “Xây dựng không gian Xanh – Sạch – Đẹp” và nâng cao các hoạt động đoàn thể, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tích cực tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ chuyên môn giữa các đơn vị. Hội nghị Người Lao động khép lại với kết quả bỏ phiếu cử bầu 02 đại biểu tham dự Hội nghị người lao động, Đại hội thi đua yêu nước Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam. Thay mặt cho ban lãnh đạo và tập thể đơn vị Ông Trần Sỹ Hiến - Bí thư chi bộ, Giám đốc Cảng HK Thọ Xuân đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

                                                            Văn phòng Cảng HK Thọ Xuân