NƯỚC UỐNG MIỄN PHÍ

Để phục vụ hành khách có nhu cầu về nước uống sau khi hoàn tất các thủ tục hàng không và kiểm tra an ninh soi chiếu và hành khách đến Cảng HK Thọ Xuân bố trí các khu vực cung cấp nước uống miễn phí tại nhà ga hành khách

- Khu vực cách ly đi tầng 2 có 01 vị trí.


Tại khu vực ga đến (gần khu vực lấy hành lý) có 01 vị trí.