Từ ngày 06/05/2021 đến 07/05/2021, Cảng hàng không quốc tế Vinh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho gần 340 cán bộ, nhân viên của Cảng.

Ảnh: Bác sỹ của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nghệ An khám sàng lọc

và tư vấn trước khi tiêm vaccine

Để đảm bảo công tác tiêm chủng được an toàn, Cảng hàng không quốc tế Vinh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tổ chức khám sàng lọc sức khỏe và tư vấn cho cán bộ, nhân viên, những người có đủ điều kiện sức khỏe mới tiêm vaccine phòng Covid-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng bố trí khu vực theo dõi phản ứng sau khi tiêm với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết.

Ảnh: CBCNV của Cảng hàng không quốc tế Vinh tiêm vaccine phòng Covid-19

Việc tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ, nhân viên của Cảng hàng không quốc tế Vinh trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và tạo niềm tin cho hành khách đi/đến Cảng hàng không quốc tế Vinh.