Hiện nay Cảng HKQT Cát Bi chưa có dịch vụ khu vui chơi của trẻ em.