Hiện tại Cảng HKQT Cát Bi cung cấp dịch vụ nước uống miễn phí tại một số địa điểm như khu vực ga đến quốc nội, ga đến quốc tế; khu vực cách ly quốc nội, cách ly quốc tế. Nước đã được xử lý thông qua hệ thống lọc nước trực tiếp . Mẫu nước đã được kiểm định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với dịch vụ khách Thương gia/CIP/Skyboss sử dụng nước uống đóng chai tại phòng chờ Thương gia.

                                                                                                                                                             Văn phòng Cảng