Hiện tại Cảng HKQT Cát Bi cung cấp dịch vụ nước uống miễn phí tại một số địa điểm như ga đi quốc nội, quốc tế; ga đến quốc nội, quốc tế; khu vực phòng chờ. Nước đã được xử lý thông qua hệ thống lọc nước trực tiếp . Mẫu nước đã được kiểm định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với dịch vụ khách Thương gia/CIP/VIP/Skyboss sử dụng nước uống đóng chai tại phòng chờ Thương gia.

                                                                                                                                                             Văn phòng Cảng