Nhà ga hành khách Cảng hàng không Điện Biên được mở rộng xây mới đi vào hoạt động lại vào ngày 02 tháng 12 năm 2023, với lưu lượng theo thiết kế khoảng 325 hành khách/giờ cao điểm, 500.000 hành khách/năm. Nhà ga 02 tầng chiều cao công trình là 10,60m. Diện tích sàn xây dựng: 4.145,28m2, diện tích chiếm đất: 2.312,40m2.
Tầng 1: nhà ga hành khách có diện tích 2.312,40m2

- Ga đến: diện tích 885,48mphục vụ hành khách đến bao gồm: sảnh khách đến, khu vực băng chuyền hành lý, cầu thang bộ Gate 2, quầy hành lý thất lạc, phòng phục vụ hành khách, phòng kiểm dịch y tế, VP. đại diện Cảng vụ, dịch vụ phi hàng không, khu vệ sinh (phía nam nhà ga hành khách).
- Ga đi: diện tích: 1.426,92mphục vụ hành khách đi bao gồm: khu vực làm thủ tục hành khách; khu vực kiểm tra an ninh, soi chiếu; khu vực checkin, máy soi, băng chuyền; quầy hướng dẫn thông tin dành cho hành khách; phòng khách VIP; phòng thủ tục bay; phòng kiểm thể; phòng an ninh kiểm soát; phòng phục vụ mặt đất; phòng AOC khẩn nguy; phòng tủ điện nguồn, phòng sever, phòng kỹ thuật; quầy vé; cầu thang bộ lên phòng chờ, thang máy sảnh thang máy, cầu thang bộ; dịch vụ phi hàng không, khu vệ sinh (phía bắc nhà ga).
 
 
Tầng 2: nhà ga hành khách có diện tích: 1.832,88mphục vụ hành khách chờ ra tàu bay bao gồm: khu vực phòng chờ hành khách ra tàu bay; phòng khách CIP; phòng hút thuốc; cầu thang bộ lên phòng chờ, cầu thang máy, cầu thang khẩn nguy; dịch vụ phi hàng không; khu vệ sinh (phía bắc và phía nam nhà ga).