Cảng hàng không Điện Biên có 01 quầy dịch vụ thương mại và giải khát tại khu vực sảnh đi và 01 quầy dịch vụ thương mại tại sảnh đến nhà ga hành khách.