Khi có nhu cầu cần giải đáp những thông tin về hành lý thất lạc. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên phục vụ hành khách tại quầy Hành lý thất lạc được bố trí tại khu vực trả hành lý.