Phòng hút thuốc được bố trí tại tầng 2 phòng chờ hành khách ga đi